Uwierzytelnianie użytkowników i powiadomienia, raportowanie, księgowość i analiza to podstawowe cechy tej kategorii. Aplikacje wspierają takie funkcje, jak bezpieczeństwo druku, centralne zarządzanie uprawnieniami użytkowników z poziomu indywidualnych konfiguracji, budżetów drukowania, analiz i raportów.