Aplikacje w tej kategorii służą do definiowania procesów, monitorowania i kontrolowania obsługi i edycji dokumentów PDF, a także do konwersji zastrzeżonych formatów plików. Umożliwia to integrację urządzeń i procesów dostawców zewnętrznych z procesami roboczymi zarządzanymi przez technologię Konica Minolta, a także wstępną konfigurację ustawień zadań drukowania np. w katalogach aktywnych. Zapewnia to możliwie najwyższy stopień automatyzacji procesów produkcyjnych.