Kategoria ta dotyczy wprowadzania ustawień dla zadań, a także danych na temat druku i procesu produkcyjnego. Do tej kategorii zaliczane są aplikacje służące do przesyłania zadań, tworzenia zadań roboczych i ich transmisji, do skanowania i digitalizacji dokumentów papierowych, a także do kompozycji dokumentów, w tym do tworzenia i impozycji zadań drukowania.