Umowy serwisowe są dodatkiem do pozostałych rozwiązań, dzięki niskiej comiesięcznej opłacie uzależnionej od ilości wydruków w danym miesiącu, zapewniają sobie Państwo spokój oraz brak niespodziewanych przestojów i wydatków. Wszystkie naprawy, konserwacje, materiały eksploatacyjne oraz tonery będą wymieniane i dostarczane nieodpłatnie.