Archiwizacja i wyszukiwanie dokumentów cyfrowych opierają się na aplikacjach wprowadzających centralne zarządzanie uprawnieniami użytkowników, klasyfikacji wersji dokumentów, oznaczania współpracy szeregu użytkowników przy tym samym dokumencie, cyfrowym przechowywaniu i rozbudowanych funkcjach wyszukiwania, wydajnej obsłudze zatwierdzeń i zarządzaniu cyklem eksploatacji dokumentów.